Το 90% των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.