Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2000 και αποτελεί έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού από την ασφαλιστική του εταιρία.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών για άμεση πληρωμή υλικών ζημιών που προκύπτουν από τροχαία ατυχήματα.

Με τη συνεργασία αυτή οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν αποδεχτεί ότι θα αποζημιώνουν τον αναίτιο ασφαλισμένο, ο οποίος θα απευθύνεται στην εταιρία που έχει ασφαλίσει το όχημά του, με σκοπό το διακανονισμό της ζημιάς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ του Φιλικού Διακανονισμού είναι να συμμετέχουν οι εταιρίες των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Είναι σημαντικό η εταιρία που έχετε ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας να συμμετέχει στον Φιλικό Διακανονισμό, καθώς σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος για το οποίο δεν ευθύνεστε, μπορείτε να αποζημιώνεστε εύκολα και γρήγορα από τη δική σας εταιρία.

Η Anytime συμμετέχει στο Φιλικό Διακανονισμό.

Σε περίπτωση ατυχήματος, αν είστε ασφαλισμένοι στην Anytime, καλώντας την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1158, από σταθερό ή κινητό, το συντονιστικό μας κέντρο θα στείλει το συντομότερο, στον τόπο του συμβάντος, εξειδικευμένο προσωπικό για να αναλάβει όλες τις διαδικασίες:

  • καταγραφή του περιστατικού
  • συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης
  • φωτογράφιση των εμπλεκόμενων οχημάτων
  • μεταφορά του οχήματος σε Συνεργαζόμενο Συνεργείο
  • ενημέρωση για τις διαδικασίες που ακολουθούν

Σε ποιες χώρες ισχύει ο Φιλικός Διακανονισμός;

Ο Φιλικός Διακανονισμός ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα συμμετέχουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες.

Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό είναι:

AIG EUROPE LIMITEDALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.

AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

PRIME INSURANCE LTD

EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.

ERGO Α.Α.Ε.Ζ

GENERALLI HELLAS Α.Α.Ε

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

INTERAMERICAN Α.Ε

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α.

INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α-ΜΙΝΕΤΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ