Μία σειρά σαρωτικών αλλαγών προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε ότι αφορά τις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης.

Το νέο σύστημα, φέρνει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που διεξάγονται οι εξετάσεις, αλλά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν οι υποψήφιοι για το δίπλωμα οδήγησης.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η δημιουργία ενός Κέντρου Ελέγχου εντός του υπουργείου Μεταφορών που θα αναλάβει τον εποπτικό ρόλο των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης θα διεξάγονται μέσω διαδικτύου, καθώς όλα τα εκπαιδευτικά οχήματα πλέον θα διαθέτουν κάμερες και μικρόφωνα στο εσωτερικό τους, ώστε να καταγράφουν την διαδικασία.

Το υλικό που θα συλλέγεται, θα φτάνει μέσω του διαδικτύου στους servers του υπουργείου και από εκεί το Κέντρο Ελέγχου θα αξιολογεί την κάθε περίπτωση μεμονωμένα χωρίς να μεσολαβεί κάποιος φυσικός εξεταστής που ήταν παρών στην εξέταση.

Ο υποψήφιος για το δίπλωμα οδήγησης θα περνάει πλέον από δύο στάδια, ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό, όπως και πριν, με τη μόνη διαφορά πως θα καταγράφεται και στα δύο από κάμερες και μικρόφωνα.

Ο υποψήφιος οδηγός αρχικά θα εξετάζεται σε γνώσεις γύρω από την οδήγηση, το γνωστό θεωρητικό κομμάτι, έξω από το όχημα και μόνο αν πετύχει, τότε προχωρά στη δοκιμασία των προσόντων και της συμπεριφοράς που θα διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο θα είναι η πορεία και το δεύτερο οι δεξιότητες οδήγησης. Στην περίπτωση που κάποιος αποτύχει στο δεύτερο στάδιο θα επανεξετάζεται στο πρώτο.

Πλέον ο εκπαιδευτής του οδηγού δεν θα βρίσκεται εντός του οχήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης για τα δίπλωμα οδήγησης, ενώ το ζευγάρι εξεταζόμενου – εξεταστή, θα προκύπτει ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση λίγο πριν την εξέταση.

Μία άλλη μεγάλη αλλαγή είναι πως οι οδηγοί θα πρέπει να προσκομίζουν ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου κατόχου του οχήματος που θα διεξαχθεί η εξέταση. Στην συγκεκριμένη ασφαλιστική δαπάνη θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ευθύνη τρίτων λόγω σωματικής βλάβης ή υλικών ζημιών.

Ακόμη αυξάνονται τα εξέταστρα για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση από 10 ευρώ σε 15, όπου το 1/3 του ποσού θα αποδίδεται στις περιφέρειες.

Στην περίπτωση των 17χρονων οι εξετάσεις θα γίνονται κανονικά, αλλά θα πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχα ειδικό ασφάλιστρο για τις εξετάσεις και να συνοδεύονται από ενήλικα τουλάχιστον 30 ετών και κάτοχο διπλώματος οδήγησης, που έχει αποκτήσει πριν μία 5ετία το λιγότερο και να μην έχει κανέναν βαθμό ποινής στο point system εντός του έτους.

Όσοι 17χρονοι ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τους θα μπορούν να οδηγήσουν, όμως θα παραλαμβάνουν το κανονικό τους δίπλωμα οδήγησης όταν κλείσουν τα 18 έτη, αφού περάσουν εκ νέου από πρακτική εξέταση.