Σε περίπτωση που πάθατε λάστιχο ή βλάβη ή ακόμη και αν έχετε εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, τότε θα πρέπει να είστε εφοδιασμένοι με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο, το οποίο είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε.

Ποια είναι όμως η σωστή απόσταση για να τοποθετήσετε το προειδοποιητικό τρίγωνο;

  • Αν βρίσκεστε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή σε αυτοκινητόδρομο, τοποθετήστε το τρίγωνο σε απόσταση τουλάχιστον 100m από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου σας.
  • Αν βρίσκεστε σε δρόμο εκτός κατοικημένης περιοχής, τοποθετήστε το τρίγωνο τουλάχιστον 50m από το αυτοκίνητο.
  • Αν βρίσκεστε σε κατοικημένη περιοχή, τοποθετήστε το τρίγωνο σε λιγότερο από 20m, ώστε να είναι εμφανές από όλους.

Ωστόσο, σε περίπτωση που σας συμβεί οτιδήποτε μετά από στροφή, τοποθετήστε το τρίγωνο πριν από την στροφή, έτσι ώστε να προειδοποιήσετε εγκαίρως τα διερχόμενα αυτοκίνητα.