Μία νέα συνεργασία ξεκίνησε η Anytime με το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στον περιορισμό των οδικών ατυχημάτων και των πολλαπλών συνεπειών τους.

Ο κύριος άξονας της συνεργασίας αφορά στην αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος των οδικών ατυχημάτων, που αποτελεί την πρώτη αιτία απώλειας ζωής παγκοσμίως, σε ηλικίες 15-29 ετών, και την 8η αιτία συνολικά.

Αποστολή του Παρατηρητηρίου είναι να ενισχύσει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με σύγχρονη γνώση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων και με επιστημονική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, όσον αφορά τα λαμβανόμενα μέτρα της πολιτείας. Αντίστοιχα σκοπός της Anytime, είναι η ανάπτυξη ενεργειών για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Δεδομένου ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί την κύρια αιτία των οδικών ατυχημάτων η ενημέρωση και η εκπαίδευση αποτελούν τις βασικότερες ενέργειες για τη δραστική μείωση των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι κύριοι στόχοι των ενεργειών αυτών περιλαμβάνουν την κατανόηση της εγγενούς επικινδυνότητας της οδήγησης και την ανάπτυξη σωστής κυκλοφοριακή συμπεριφοράς σε οδηγούς, επιβάτες και πεζούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αnytime και το Παρατηρητήριο ΕΜΠ επιδιώκουν, μέσω της συνεργασίας τους σε μια στέρεη βάση, τη βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής στην Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα για το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ εδώ.