Ήρθε η στιγμή να κλειδώσετε το σπίτι σας και να βρεθείτε σε όμορφους προορισμούς…

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει όλες τις συσκευές που πρέπει, ώστε να μην καίτε άσκοπα ρεύμα!
  • Κλείστε όλες τις βρύσες καλά, γιατί μία πιθανή διαρροή θα σας κάνεις να αφήσετε στη μέση τις διακοπές σας.
  • Καθαρίστε το ψυγείο από τρόφιμα που μπορεί να αλλοιωθούν.
  • Μην αφήνετε χρήματα και τιμαλφή εκτεθειμένα στο σπίτι.