Νέα διασταύρωση των ανασφάλιστων οχημάτων διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων στις 30 Απριλίου, με σκοπό την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου αυτού.

Μάλιστα, όλοι οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων έλαβαν μέσω taxis ειδοποιητήριο, με το οποίο τους γνωστοποιείται ότι θα πρέπει να πληρώσουν, εντός δύο μηνών, παράβολο υπέρ του δημοσίου ανάλογα με τα κυβικά του οχήματός τους.

 • 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250 κυβικά εκατοστά
 • 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251 κυβικά εκατοστά και άνω
 • 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά εκατοστά
 • 250 ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 κυβικά εκατοστά και άνω

Η ενημέρωση που έλαβαν μέσω taxis, περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πληρωμή του παραβόλου, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβούν σε περίπτωση λάθους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, οι ιδιοκτήτες οχήματος θα πρέπει να απευθυνθούν στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχουν ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες.
 • Αν το όχημα δεν ήταν στην κατοχή τους ποτέ ή έχουν αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
 • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας τους ή το όχημα δεν τους ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
 • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης θα πρέπει να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Στην περίπτωση που το όχημά τους εντοπίσθηκε από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που απέκτησαν το όχημα έως και εφτά εργάσιμες μέρες πριν τη διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που είναι κληρονόμοι οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την διασταύρωση θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια για τη φορολογία του θανόντος Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο που έχει εκδοθεί στον θανόντα.

Η Anytime διαθέτει σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, τα οποία είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες σας, για να κινείστε στο δρόμο με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά.

Μη χάνετε χρόνο, υπολογίστε τα ασφάλιστρά σας, επιλέξτε το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί σε τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια διάρκεια και λάβετε το συμβόλαιο σε 1 λεπτό στο e-mail σας!