Τα φώτα πορείας ορίζονται ως τα μεγάλα φώτα και απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές, όπου ο φωτισμός στους δρόμους είναι αρκετός. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα φώτα πορείας συνεχώς, όταν βρίσκεστε εκτός κατοικημένης περιοχής, εξασφαλίζοντας έτσι, μεγάλη ορατότητα.

Με την χρήση των φώτων πορείας ο οδηγός είναι σε θέση, κατά τη διάρκεια οδήγησης εκτός κατοικημένης περιοχής να αντιλαμβάνεται κάθε λεπτομέρεια του δρόμου, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες ενός ατυχήματος.

Τα φώτα πορείας απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια που:

• ο δρόμος είναι αρκετά καλά φωτισμένος και ο οδηγός βλέπει με ευκρίνεια.
• ο οδηγός πρόκειται να συναντηθεί με όχημα που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση, γιατί έτσι είναι πολύ πιθανόν να το θαμπώσει
• ένα όχημα ακολουθεί πίσω από ένα άλλο ή δίπλα του
• στο δρόμο έχει νερό ή γραμμές τρένου, γιατί μπορεί να προκληθεί θάμπωση.