Πριν ασχοληθούμε με την αλλαγή των λαδιών θα πρέπει αρχικά, να γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο θα πρέπει να τα αλλάξουμε.

Η τακτική αλλαγή των λαδιών αυτοκινήτου, καθαρίζει τη μηχανή. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην καλή λειτουργία της μηχανής, αλλά και του κινητήρα.

Πόσο συχνά όμως θα πρέπει να αλλάζουμε τα λάδια;

Η αλλαγή των λαδιών βασίζεται στις προδιαγραφές του κάθε κατασκευαστή και έχει συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Για το λόγο αυτό συνιστάται η αλλαγή τους κάθε 15.000 χλμ.

Μπορείτε εύκολα να τα προμηθευτείτε από εξειδικευμένα μαγαζιά λιπαντικών και βενζινάδικα, μειώνοντας κατά πολύ το κόστος που έχετε υπολογίσει. Συγκεκριμένα μπορείτε όχι μόνο τα αγοράσετε, αλλά και να τα τοποθετήσετε από μόνοι σας.

Διατηρήστε την καλή λειτουργία του κινητήρα σας και μην ξεχνάτε να αλλάζετε τα λάδια του αυτοκινήτου σας στα προβλεπόμενα χιλιόμετρα.