Η διαδικασία είναι απλή!
Καλέστε τη «Γραμμή Υγείας 1010» και αναφέρετε το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζετε.

Ο γιατρός του «1010» θα ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση του προβλήματος και αν ναι, θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία.
Μέσα σε μια εργάσιμη μέρα από την ενεργοποίηση της διαδικασίας, οι Best Doctors θα σας καλέσουν στο τηλέφωνο που θα δηλώσετε.