Θέμα μείζονος σημασίας αποτελεί πλέον η υπεύθυνη οδήγηση και η οδική ασφάλεια, τόσο των οδηγών και των επιβατών που βρίσκονται μέσα στο όχημα, όσο και των υπόλοιπων πολιτών που απαρτίζουν το κοινωνικό σύνολο.

Και μπορεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων να είναι στάσιμος την τελευταία οκταετία, πράγμα που δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα, ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο περιορισμός τους.

Μέρος μίας συντονισμένης ενέργειας πρέπει να αποτελέσει ένα σύνολο δράσεων, που θα οδηγήσει στην αναίρεση των παραγόντων που προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και προπάντων στη συνειδητοποίηση του κοινωνικού συνόλου που εκτός από την εμπλοκή του στα τροχαία ατυχήματα, διαμορφώνει την τελική γνώμη και εξασφαλίζει τη συνέχεια της δράσης.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού είναι απαραίτητη η συνειδητοποίηση και το μέγεθος του προβλήματος. Τα νούμερα των τροχαίων ατυχημάτων είναι πραγματικά τρομακτικά και η λήψη ορισμένων απλών μέτρων, πλέον επιβάλλεται.

Οδική ασφάλεια μέρος της εκπαίδευσης

Η συντονισμένη προσπάθεια εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού στα θέματα οδικής ασφάλειας και η πλημμελής εκπαίδευση των νέων οδηγών για την απόκτηση διπλώματος αποτελούν ίσως τη βάση για μία ασφαλέστερη κοινωνία.

Αλλαγή οδικής κουλτούρας

Τόσο η συνδρομή της εκπαίδευσης, όσο και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς.

Το αυτοκίνητο και η μηχανή δεν πρέπει να αποτελούν μέσο αυτοεπιβεβαίωσης, αλλά ούτε και επίδειξης.

Βελτίωση οδικών υποδομών

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου, οι αποκαταστάσεις ζημιών στους δρόμους και η σήμανση αποτελούν ίσως το σημαντικότερο παράγοντα για τη μεγάλη μείωση ατυχημάτων, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη μετακίνηση των διερχομένων οχημάτων.

Αναβάθμιση  οχημάτων – Ποιοτικότερος έλεγχος

Σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο χρειάζεται να υποβάλλεται κάθε όχημα, ώστε να πληροί τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας όπως και την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας τους.

Τα καλοσυντηρημένα οχήματα που πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας έχουν λιγότερες πιθανότητες εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα.

Αξιοποίηση της τεχνολογίας

Η δημιουργία σύγχρονων οχημάτων και η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών παραμέτρων μπορεί να επιφέρει μια  πιο  υπεύθυνη και ασφαλή οδήγηση και κατ’ επέκταση υιοθέτηση καλύτερων οδηγικών συνηθειών.