Μπορεί να συνδεθεί δημιουργικά ο σύγχρονος πολιτισμός με τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας;

Ο οργανισμός ΝΕΟΝ το επιχειρεί και δίνει τη δυνατότητα στον Αργεντίνο καλλιτέχνη Adrián Villar Rojas να στήσει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο μεγάλης κλίμακας γλυπτές εγκαταστάσεις παρεμβαίνουν εικαστικά τόσο στον εσωτερικό του χώρο όσο και στον εξωτερικό. Ο καλλιτέχνης επεξεργάζεται τη σχέση της ανθρώπινης ταυτότητας και, μέσα από μια αναθεωρητική προσέγγιση, δημιουργεί ένα άγνωστο περιβάλλον σε εξέλιξη, το οποίο διευρύνει τον ορίζοντα αίσθησης και κατανόησης. Η εγκατάσταση «The Theater of Disappearance» δίνει νέα μορφή στο λόφο των Νυμφών και μας καλεί να τον εξερευνήσουμε μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.