Νέος οδηγός θεωρείται ο κάτοχος διπλώματος:

  • που είναι κάτω των 23, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια έχει το δίπλωμα οδήγησης.
  • που έχει το δίπλωμα για λιγότερο από ένα χρόνο, ανεξάρτητα απο την ηλικία του.