Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 έχουν αναρτηθεί πλέον στο Taxisnet και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να τα αποπληρώσουν είτε ηλεκτρονικά, είτε σε κάποια τράπεζα έως το τέλος του έτους.

Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με τους κωδικούς του Taxisnet, που διαθέτει ο κάθε φορολογούμενος ή εναλλακτικά με τον αριθμό του φορολογικού μητρώου και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο καλείται ο ιδιοκτήτης να αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2019.

Σημαντικό είναι οι ιδιοκτήτες να προβούν στην αποπληρωμή έως τις 31/12/2018, καθότι μετά το πέρας της ημερομηνίας υπάρχουν κυρώσεις.

Στην περίπτωση μη αποπληρωμής τους, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να τα πληρώσει εντός του νέου έτους και επιβαρύνεται με πρόστιμο ισόποσο των τελών κυκλοφορίας εάν το όχημα είναι δίκυκλο, τρίκυκλο ή επιβατικό Ι.Χ. ή το 50% των τελών κυκλοφορίας εάν το όχημα είναι φορτηγό ή λεωφορείο Δ.Χ.

Για τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 οχημάτων που είναι κάτω των €30 ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται αντίστοιχα με €30.

Γενικότερα, τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι πρόκειται να μεταβιβάσουν κάποιο όχημα πριν το τέλος του έτους, θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν υποχρεούνται να αποπληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019, καθώς υποχρεωμένος γι’ αυτό θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης του οχήματος από την 1/1/2019 έως τη λήξη της παράτασης εάν έχει δοθεί.

Ακόμη, σε περίπτωση που κάποιος είναι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει δεύτερη φορά τα τέλη κυκλοφορίας του 2019, καθώς χρειάζεται μονάχα ο ένας ιδιοκτήτης να πληρώσει για το παρόν όχημα.

Αντίστοιχα ισχύει και για τα οχήματα τα οποία έχουν αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας πρόσφατα. Από τη στιγμή που υπάρχει συσχετισμός τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 αναφέρονται στο ίδιο όχημα και χρειάζονται να πληρωθούν μονάχα μία φορά.

Στη μόνη περίπτωση που κάποιος δεν υποχρεούται να αποπληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 είναι αν το όχημά του έχει τεθεί σε ακινησία στο υπουργείο ή σε αναγκαστική εργασία πριν όμως την έναρξη του έτους.

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 υπολογίζονται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα (cc), τις εκπομπές ρύπων (CO2) ή το μεικτό βάρος και τις θέσεις. Εδώ χρειάζεται ακριβής υπολογισμός ώστε το σύστημα να αναγνωρίσει σωστά τα στοιχεία και να σας επιτρέψει την εκτύπωση.