Ένα υβριδικό αυτοκίνητο είναι λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον και χρησιμοποιεί δύο οι περισσότερες διαφορετικές τεχνολογίες.
Το βασικότερο ωστόσο είναι, ότι κοστίζει λιγότερο και για την τσέπη, όσον αφορά βέβαια τα καύσιμα.
Περιλαμβάνει λοιπόν το κλασικό βενζινοκινητήρα που διαθέτουν όλα τα αυτοκίνητα, διαθέτει όμως και έναν επιπλέον κινητήρα, κατά κύρια βάση ηλεκτροκινητήρα, σε διαφορετική περίπτωση κινητήρα με βιοκαύσιμο, φυσικό αέριο, κ.α.
Ο εναλλακτικός κινητήρας έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως κύριος κινητήρα, αλλά και ως υποβοηθητικός, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τον αρχικό κινητήρα. Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι, όταν το αυτοκίνητο έχει μία σταθερή πορεία με συγκεκριμένη ταχύτητα, τότε ο βενζινοκινητήρας απενεργοποιείται και τη θέση του παίρνει ο εναλλακτικός κινητήρας.
Ένα επιπλέον βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο κινητήρας λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της κίνησης. Όταν, δηλαδή, είστε σταματημένοι στα φανάρια ή έχετε κολλήσει στην κίνηση, τότε ο κινητήρα απενεργοποιείται αυτόματα.
Φανταστείτε λοιπόν πόσο οικονομία κάνει στην τσέπη σας, αφού η τιμή της βενζίνης έχει πλέον ξεπεράσει όλα τα προηγούμενα δεδομένα.