“Μαμά και μπαμπά, εμείς τα παιδιά θα μάθουμε σήμερα να κυκλοφορούμε με ασφάλεια τον δρόμο”. Είναι ένα απόσπασμα από την ζωγραφιά ενός μικρού μαθητή νηπιαγωγείου, στα πλαίσια του προγράμματος “Ο φίλος μου ο κύριος Κ.ΟΚ.”.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία στην Πάτρα, τα έτη 2012-2013. Τα παιδιά με τραγούδια, ζωγραφιές, παιχνίδια και παραμύθια, μάθαιναν τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος ανέφεραν πως το πρόγραμμα σημείωσε επιτυχία. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα στη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Επίσης προθυμοποιήθηκαν να σημειώσουν σε χαρτί, όσες παραβάσεις του “κυρίου Κ.Ο.Κ” έβλεπαν στην καθημερινότητα τους.

Τα νέα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ, προβλέπουν αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για δύο μήνες, για τις λεγόμενες “αντικοινωνικές παραβάσεις”. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά παιδιών, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων οδικής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη προσοχή στους “μικρούς μας φίλους”

Οι κυρώσεις δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, πόσο μάλλον όταν αναφερόμαστε στην προστασία των μικρών μας φίλων. Επομένως, όταν έχουμε παιδιά στο αυτοκίνητο, τηρούμε αυστηρά το όριο ταχύτητας και όλους τους υπόλοιπους κανονισμούς του Κ.ΟΚ.

Μεταφέρουμε τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, με το ειδικό τους καρεκλάκι, πάντοτε με την ζώνη ασφαλείας. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βλέπουμε την σήμανση που μας προειδοποιεί για σχολείο.

Ελαττώνουμε ταχύτητα και μένουμε συγκεντρωμένοι, διότι πρέπει να υπολογίζουμε σε μία ενδεχόμενη απροσεξία των παιδιών.

Ως οδηγοί στο αυτοκίνητο βρισκόμαστε σε θέση ισχύος, σε σχέση με τις ευάλωτες ομάδες. Αυτή την πραγματικότητα υπολογίζει “ο  κύριος Κ.Ο.Κ.”, ο οποίος αποτελεί έναν πολύτιμο “φίλο” των μικρών παιδιών.

*Στοιχεία για το παραπάνω κείμενο αντλήθηκαν από το https://www.nrso.ntua.gr/childrens-road-safety-eu-facts-figures-2015/. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/ipoboles/2012/50/tel50.pdf