Μια γενικότερη πεποίθηση και νοοτροπία που επικρατεί, ειδικότερα στη χώρα μας, είναι πως οι γυναίκες είναι χειρότεροι οδηγοί από τους άνδρες και ευθύνονται για πολλά ατυχήματα λόγω απροσεξίας. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω κάποια στοιχεία που τεκμηριώνουν το γιατί η αντίληψη αυτή μπορεί να είναι λανθασμένη.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας και το παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ, έχει αποδειχθεί, πως οι άνδρες είναι κατά το διπλάσιο ποσοστό υπεύθυνοι για τροχαία ατυχήματα από ότι οι γυναίκες, όπως επίσης είναι πιο πιθανό να βιώσουν ή να προκαλέσουν το πρώτο τους τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στην καριέρα τους ως οδηγοί, σε σχέση με τις γυναίκες.

Οι γυναίκες οδηγοί είναι λιγότερο επιρρεπείς στην επικίνδυνη συμπεριφορά οδήγησης, ιδίως στην ταχύτητα, και έχουν πιο θετικές στάσεις προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια.

Ειδικότερα, οι βασικότεροι λόγοι τροχαίων ατυχημάτων είναι οι εξής:

  • Υπερβολική ταχύτητα
  • Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
  • Μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση
  • Παραβίαση Κ.Ο.Κ.

Βάσει ερευνών σχετικά με το ρόλο του φύλου στην οδική ασφάλεια, αποδεικνύεται πως ο γυναικείος πληθυσμός είναι πολύ λιγότερο επιρρεπής σε επικίνδυνες τακτικές, όπως οι παραπάνω. Συγκεκριμένα, επιδεικνύουν πιο συνετή συμπεριφορά, όταν οδηγούν και δίνουν περισσότερη προσοχή στον Κ.Ο.Κ. και στην οδική ασφάλεια. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τα τροχαία ατυχήματα σημειώνουν, κατά μέσο όρο, μείωση έως και 1,5% όσον αφορά τις γυναίκες, ενώ στην Κύπρο φτάνει μέχρι 3%.

Average annual percentage change in female and male road deaths between 2001 and 2011 ranked by the reduction in male deaths.

Είναι γνωστό πως η Ελλάδα κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά καταγραφής τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 80% που αφορά τροχαία ατυχήματα. Γενικότερα, παρατηρείται πως αυτό το ποσοστό έχει την τάση να αυξάνεται στις νότιες χώρες, όπως είναι η Ελλάδα.

Ένας άλλος παράγοντας που έχει συμβάλλει στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων είναι η ηλικία. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ήδη, από την ηλικία των 15 ετών αρχίζει να διαμορφώνεται μια διαφορετική συμπεριφορά οδήγησης ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, το ανδρικό ηλικιακό γκρουπ 25-29 αγγίζει ποσοστό έως και 84% όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και τον τραυματισμό τους σε αυτά, ενώ ανεξαρτήτως ηλικίας ο μέσος όρος που αντιστοιχεί σε άνδρες θύματα είναι 76%.

Source: CARE database, data available in May 2018

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, καταλαβαίνουμε ότι οι γυναίκες οδηγοί είναι εξίσου καλές με τους άνδρες.

Το σίγουρο είναι ότι, ανεξαρτήτως φύλου, η τήρηση του Κ.Ο.Κ, η μη επικίνδυνη οδήγηση, η αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ και ο σεβασμός στον εαυτό μας και στους άλλους οδηγούς, αποτρέπουν τα τροχαία ατυχήματα.

 

 

Πηγές:

SARTRE European road users’ risk perception and mobility, 2012

National Technical University of Athens (NTUA), the Austrian Road Safety Board (KFV) and the European Union Road Federation (ERF) for the European Commission DG Mobility and Transport

CARE database,  May 2018

NTUA, 2005

Care (European Road Accident Database) European Commission – DG MOVE, July 218