Μία ακόμα σημαντική διάκριση κατακτά η INTERAMERICAN, που αναδείχθηκε στην ηγετική ομάδα των 25 «ΤΗΕ MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2020» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου από το Quality Net Foundation (QNF).

THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES

Οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν κι αναδείχθηκαν στην ομάδα των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES» είναι οι εταιρείες που ανοίγουν τον δρόμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αποτελώντας πρότυπα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και πρεσβευτές ενός νέου, βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα μας στο εξωτερικό.

THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES

Αναφερόμενος στη διάκριση ο Γιάννης Καντώρος, CEO της INTERAMERICAN, δήλωσε: «Αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ως οργανισμός με ηγετική θέση στον ασφαλιστικό κλάδο, φροντίζουμε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητά μας να υποστηρίζει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε δεσμευθεί στην τήρηση των Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου  και των Αρχών της Αειφόρου Ασφάλισης του Environment Program Finance Initiative  του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακολουθώντας παράλληλα τα διεθνή πρότυπα. Ειδικότερα, όσον αφορά στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. υλοποιούμε αποτελεσματικά προγράμματα και δράσεις, με στόχο τη δημιουργία αξίας για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Η ευημερία που επιζητούμε, προϋποθέτει μια ασφάλιση προσαρμοσμένη στις επιταγές της κάθε εποχής και ο Οργανισμός μας σε αυτό το θέμα είναι πρωτοπόρος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».

THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES

Ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, αναφορικά με τη διάκριση της Εταιρίας επεσήμανε: «Η θέση της INTERAMERICAN στην κοινότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών που έχει δημιουργήσει το Quality Net Foundation, είναι σταθερή εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι σχέση που συμπληρώνει τη δέσμευση του Οργανισμού μας για ανάληψη πρωτοβουλιών προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί την κεντρική ιδέα κάθε σχετικής μας ενέργειας. Συνδέουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών πρωτοβουλιών με το επιχειρησιακό αντικείμενό μας. Η φροντίδα για την υγεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιλογών μας, όπως και η καθαρή κι ασφαλής μετακίνηση. Αναλαμβάνουμε σημαντικές δεσμεύσεις για την υποστήριξη της πράσινης οικονομίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αντιμετωπίζουμε, επίσης, άμεσα τις κοινωνικές προκλήσεις, στηρίζοντας την παιδεία και τον πολιτισμό. Στην INTERAMERICAN, θέλουμε να γινόμαστε μέσα από πράξεις καλύτεροι, ώστε να συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο, σε έναν καλύτερο κόσμο».

Για την ανάδειξη των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES» αξιολογούνται οι εταιρικές επιδόσεις στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης με βάση το «Sustainability Performance Directory», έναν τεχνικό δείκτη αξιολόγησης με στόχο τη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σκοπός είναι να καταστεί ο δείκτης αυτός σημείο αναφοράς των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας.

Οι εταιρίες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αξιολογήθηκαν σε τρεις τομείς με βάση τη μεθοδολογία του Sustainability Performance Directory:

1.Τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν τα τελευταία τρία χρόνια, για να υποστηρίξουν τους πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διακυβέρνηση, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία και Συνεργασίες. (25% της τελικής βαθμολογίας)

2.Τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν, υποστηρίζοντας την υπεύθυνη επιχειρηματικότητά τους. (50% της τελικής βαθμολογίας)

3.Του τρόπου δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών τους πληροφοριών (25% της τελικής βαθμολογίας)

Όπως τονίζει η Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του Quality Net Foundation, οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE» είναι τα «καλά παραδείγματα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας».