… η ζώνη ασφαλείας αυτοκινήτου αποτελεί ίσως, ένα από τα σημαντικότερα συστήματα προστασίας;

Εφευρέθηκε από το Nils Bohlin, ο οποίος ασχολήθηκε αρχικά με τα εκτινασσόμενα καθίσματα σε πολεμικά αεροσκάφη και γενικότερα με τα συστήματα διάσωσης. Αργότερα, μελέτησε προσεκτικά τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα αυτοκίνητο και κατασκεύασε τη ζώνη τριών σημείων.

Έκτοτε η ζώνη ασφαλείας αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο σύστημα που απορροφά τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο θώρακα και στη λεκάνη, μειώνοντας το ενδεχόμενο τραυματισμού κατά 50%, σε περίπτωση ατυχήματος. Η ζώνης ασφαλείας έχει σώσει αναρίθμητες ζωές.