…τα μάτια μας έλκονται από το κόκκινο χρώμα και το οπτικό μας πεδίο αντιλαμβάνεται το χρώμα αυτό πριν από κάθε άλλο;

Έρευνες απέδειξαν ότι το χρώμα αυτό επιδρά στη σκέψη των ανθρώπων και επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου. Προκαλεί μία ισχυρή αντίδραση και κεντρίζει την προσοχή μας, γεγονός που αποδεικνύει και το λόγο όπου κάποιες πινακίδες οδικής κυκλοφορίας και κυρίως τα σήματα “ STOP”, έχουν κατά κύριο λόγο το κόκκινο.