… η μόνη πινακίδα σήμανσης που είναι οκτάγωνη είναι το “STOP”;

Έτσι, ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει και να κατανοεί την πινακίδα ερχόμενος από την αντίθετη κατεύθυνση. Βλέποντας δηλαδή την πίσω όψη χωρίς να έχει οπτική επαφή με το χρώμα και τα γράμματα, αντιλαμβάνεται ποιος έχει προτεραιότητα ή όχι.