…η διάταξη των χρωμάτων για τους φωτεινούς σηματοδότες ακολουθεί έναν παγκόσμιο κώδικα;

Κάθε θέση δηλαδή, αντιστοιχεί σε ένα χρώμα (κόκκινο, κίτρινο/πορτοκαλί, πράσινο) και δεν αλλάζει, ώστε να είναι κατανοητή από όλους.

Ακόμη και σε αυτούς που δεν μπορούν να διακρίνουν τα χρώματα και έχουν αχρωματοψία, γιατί ως γνωστό υπάρχουν άνθρωποι που δε μπορούν να διακρίνουν το κόκκινο και το πράσινο.