… η πρώτη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε γυναίκα δόθηκε το 1900; Κάτοχος του διπλώματος ήταν η Anne French, στη Ουάσιγκτον.

Μία αρκετά προοδευτική στάση της Ουάσιγκτον που έδωσε τη δυνατότητα αυτή, στερώντας όμως το δικαίωμα οδήγησης μηχανής, αφού χρειάστηκαν 37 ολόκληρα χρόνια, ώστε να εκδοθεί η πρώτη άδεια οδήγησης για μηχανή, σε γυναίκα.