Για την εκτίμηση της ζημιάς και την αποζημίωσή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι ξένες ασφαλιστικές εταιρίες εκπροσωπούνται από μία ελληνική ασφαλιστική εταιρία που έχει το ρόλο του ανταποκριτή. Σκοπός της είναι να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος που προκλήθηκε από το όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους.

Για να βρείτε το τηλέφωνο του ανταποκριτή της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα πατήστε εδώ.

Βήμα  2

  • Επικοινωνήστε με τον ανταποκριτή της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η επικοινωνία με το διορισμένο ανταποκριτή της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά από εσάς.

Βήμα 3

  • Αναγγείλετε τη ζημιά που έχει υποστεί το όχημά σας.

Ενημερώστε τον εκπρόσωπο της ανταποκρίτριας ασφαλιστικής εταιρίας για οτιδήποτε κρίνετε απαραίτητο και μπορεί να φανεί χρήσιμο για την αποζημίωσή σας, περιγράφοντας αναλυτικά τις συνθήκες του ατυχήματος (τόπο, χώρο, χρόνο).

Αν το συμβόλαιό σας περιλαμβάνει κάλυψη Νομικής Προστασίας, ενεργοποιήστε τη σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σας για την αποζημίωση.