Η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα απέδειξε ότι η ασφάλιση της κατοικίας είναι απαραίτητη. Πόσο μάλλον σε καιρό κρίσης, όπου η ανάγκη προστασίας του σημαντικότερου περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται συνεχώς.
Ειδικά την περίοδο αυτή, μία τέτοια κίνηση, εξασφαλίζει την κατοικία σας με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, αφού πλέον η ασφάλισή της αποτελεί ιδιαίτερα προσιτή σε όλους.
Στη περίπτωση μάλιστα που υπάρχει στεγαστικό δάνειο και η ασφάλιση κατοικίας είναι απαραίτητη, ο δανειολήπτης είναι σε θέση να γλιτώσει πολλά χρήματα, αφού πολλές φορές ασφαλίζει την κατοικία του χωρίς να εξετάσει άλλες εναλλακτικές, πληρώνοντας πολύ περισσότερα.
Η Anytime προσφέρει 3 προγράμματα ασφάλισης κατοικίας ανάλογα με τις ανάγκες σας.
• Το Economic, είναι το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης για στεγαστικά δάνεια και απευθύνεται σε εσάς που έχετε στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για το βασικό πακέτο ασφάλισης που απαιτούν οι τράπεζες.
• Το Value, είναι το πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης για στεγαστικά δάνεια και απευθύνεται σε εσάς που έχετε στεγαστικό δάνειο αλλά η τράπεζα σας απαιτεί επιπλέον καλύψεις (διαρροή/ θραύση σωληνώσεων, καιρικά φαινόμενα κ.α.).
• Το Premium, που είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για κάθε κίνδυνο. Καλύπτει το κτίριο και το περιεχόμενο της κατοικίας και απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι σας για κάθε κίνδυνο.
Για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο www.anytime.gr