… ότι η λέξη SUBARU είναι οι Πλειάδες του αστερισμού Ταύρου που κατά τη διάρκεια του χειμώνα λάμπουν φωτεινά, στο δυτικό τμήμα του Ορίωνα, στην Ιαπωνία;

Από εκεί προέρχεται και το έμβλημα που επέλεξε η SUBARU, θέλοντας να αποτυπώσει τα έξι λαμπρότερα αστέρια, εκ των οποίων τα πέντε αντιπροσωπεύουν τις πέντε επιχειρήσεις που συγχώνευσαν για να δημιουργήσουν τις βαριές βιομηχανίες fuji, ενώ το μεγαλύτερο απεικονίζει την ενοποιημένη επιχείρηση.